Lääkehoidon arviointi

Mitä Lääkehoidon arviointi on?

Lääkehoidon arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan lääkityksen tarpeellisuuden ja sopivuuden arviointia. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas, turvallinen ja myös taloudellinen lääkehoito jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Palvelu on asiakkaalle maksullinen.

Kenelle lääkehoidon arviointi sopii?

  • Ikäihmisille ja palveluasumisen piiriin kuuluville henkilöille

  • Henkilöille, joilla on käytössä useita lääkkeitä

  • Henkilöille, joilla on useita eri sairauksia

  • Henkilöille, joilla esiintyy mahdollisia lääkehaittoja, kuten huimausta, kaatuilua, sekavuutta, ym.

  • Henkilöille, joilla on ongelmia lääkityksen kanssa

Palvelun kuvaus

  • Asiakkaan haastattelu

  • Lääkehoidon arvioinnin tekeminen

  • Keskustelu ja loppuraportti

Huom! Lääkäri tekee aina tarvittavat lääkitysmuutokset.